Մատչելիություն

«Հաշմանդամություն և ներառական զարգացում» ՀԿ-ն առաջարկում է կազմակերպություններին բարելավել իրենց ծառայությունները՝ դրանք մատչելի դարձնելով հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։ Այս հնարավորությունը կարող է օգտակար լինել հանրությանը ծառայություններ մատուցող ընկերությունների համար կամ նրանց, որոնք ունեն հաշմանդամություն ունեցող աշխատողներ։

Մենք առաջարկում ենք հետևյալ ծառայությունները մատչելիության ապահովման համար՝

Կազմակերպության ծառայությունների մատչելիության գնահատում

 • Կազմակերպության ֆիզիկական մատչելիության գնահատում
 • Մատչելիության քաղաքականության մշակում
 • Մատչելիության ապահովման տարեկան պլանի ստեղծում
 • Վեբ բովանդակության մատչելիության խորհրդատվություն և ճանապարհային քարտեզի մշակում
 • Խելամիտ հարմարեցումների ստեղծում հաշմանդամություն ունեցող աշխատողների համար
 • Աջակցող տեխնոլոգիաների վարձակալություն
 • Մատչելի միջոցառումների կազմակերպում
 • Մատչելիության վերաբերյալ դասընթացների կազմակերպում
 • Տեղեկատվության մատչելիության քաղաքականության և ռազմավարության մշակում
 • Հեշտ ընթերցվող (easy-to-read) տեղեկությունների մշակում սովորելու դժվարություններ ունեցող մարդկանց համար
 • Բրայլյան այցեքարտերի, տեղեկատվական թերթիկների տպագրություն
 • Խոշոր տպագրություն (large print)
 • Էլեկտրոնային մատչելի ֆայլերի ստեղծում
 • Տպագիր նյութերի մատչելի թվանշայնացում
 • Աուդիոգրքերի ստեղծում
 • Ծրագրային ապահովում
 • Լուսանկարների այլընտրանքային տեքստերի մշակում
 • Տեսանյութերի լուսագրերի (subtitles and captions) ստեղծում
 • Հայերեն ժեստերի լեզվի համաժամանակյա թարգմանության ապահովում
 • Համաժամանակյա սղագրում լսողության խնդիրներ ունեցող անձանց համար
 • Համաժամանակյա աուդիոնկարագրության ապահովում կինոդիտումների ժամանակ