Ընթացիկ

«Տեղեկատվության մատչելիություն առանց խտրականության»

Ծրագրի նպատակն է նպաստել հաշմանդամություն ունեցող անձանց՝ իրենց մատչելի և նախընտրելի միջոցներով տեղեկություններ փնտրելուն, ստանալուն և տարածելուն հաշմանդամություն չունեցող անձանց հետ հավասար հիմունքներով։ Ծրագիրը ֆինանսավորում է Ֆինլանդիայի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությանը։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Վեբ բովանդակության մատչելիության ուղեցույցի թարգմանություն և մշակում, դրա…

Կարդալ ավելին

«Հանրակրթական դպրոցների մատչելիությունը. օրենքը գործնականում»

Ծրագրի նպատակն էր նպաստել ուսումնական հաստատությունների մատչելիությանը հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար՝ խթանելով ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի՝ մատչելիության շինարարական նորմերի մասին հրամանի արդյունավետ կիրառումը Հայաստանում։ Ծրագիրն իրականացվել է «Թրանսփարենսի ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» ՀԿ-ի՝ ԱՄՆ ՄԶԳ-ի ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Թափանցիկ և հաշվետու կառավարման խթանում` քաղաքացիական…

Կարդալ ավելին

«Տեղեկատվության մատչելիություն առանց խտրականության»

Ծրագրի նպատակն է նպաստել հաշմանդամություն ունեցող անձանց՝ իրենց մատչելի և նախընտրելի միջոցներով տեղեկություններ փնտրելուն, ստանալուն և տարածելուն հաշմանդամություն չունեցող անձանց հետ հավասար հիմունքներով։ Ծրագիրը ֆինանսավորում է Ֆինլանդիայի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությանը։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Վեբ բովանդակության մատչելիության ուղեցույցի թարգմանություն և մշակում, դրա…

Կարդալ ավելին